M.R.

 

Daltonschool Het Lover heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR) overeenkomstig met de wet medezeggenschap op scholen (WMS). De MR bestaat uit evenveel ouders als personeelsleden.

 

De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht betekent dat schooldirectie en schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft, geldt dat wel. Schooldirectie en schoolbestuur kunnen bepaalde besluiten alleen nemen met instemming van de MR.

 

Een aantal onderwerpen komt jaarlijks terug op de agenda van de MR, zoals de schoolgids, het school(ondernemings)plan, het formatieplan en de begroting. Verder komen er onderwerpen aan bod die per schooljaar kunnen verschillen, denk aan: tevredenheidsenquête, continurooster, Strategisch Huisvestingsplan Asten, het schoolplein en de Brede School.

 

De MR bestaat uit de volgende personen:

 

Namens de oudergeleding:

 

  •          Maurice Seuren
  •          Mariëlle Kivits (voorzitter)
  •          Lenneke Paardekooper

 

Namens de personeelsgeleding:

 

  •          Bregje van Lieshout-Swinkels
  •          Loes Wijnen
  •          Ingrid van Hout (secretaris)

 

 

Nieuwsbrief het Lover

Nieuwsbrief

Samen maken we Dalton levendig. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

E-mail: